Hundeplatz Ronneburg e. V.
Zeitzer Straße 17c
07580 Ronneburg


hundeplatz-ronneburg@web.de

Anja

Grundgehorsam Gruppe/Einzel

Ilona

Grundgehorsam Gruppe/Einzel/Mantrailing